ANG Spółdzielnia > Inwestycje

Inwestycje

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Pomożemy Ci zacząć lub kontynuować sensowne oszczędzanie, które zakłada długookresowe inwestycje, na które Cię stać i z efektem na przyszłość.

Z uwagą podchodzimy do ryzyka inwestycyjnego, co pozawala dostosować formy oszczędzania do indywidualnych oczekiwań i potrzeb. To wszytko pozwala nam zawiązywać długoterminowe relacje z naszymi partnerami z Tobą.

Mamy status Agenta Firmy Inwestycyjnej, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, we współpracy z domem maklerskim Ipopema Securities.

Mamy zezwolenie KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, oraz tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.