ANG Spółdzielnia > Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje

Nasza Spółdzielnia jest firmą, której zależy na dialogu ze swoimi interesariuszami, nie tylko wtedy kiedy jest dobrze, ale również wtedy kiedy nie spełniamy ich oczekiwań.

Jeżeli masz zastrzeżenia do działalności Spółdzielni lub działalności naszych współpracowników skorzystaj z następujących możliwości:

1. Zwróć się do Zarządu Spółdzielni. Dane kontaktowe do zarządu znajdują się tutaj.

2. Zwróć się do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Oto kontakt do członków rady:
rada@angspoldzielnia.pl

3. Jesteśmy organizacją pośrednictwa finansowego zbudowaną na fundamencie etyki. Zapoznaj się z 12 zasadami opisanymi w naszym Kodeksie Etycznym.

Jeśli uważasz, że zasady zostały naruszone napisz do nas na adres etyka@grupaang.pl. Więcej informacji o programie zarządzania etyką w Spółdzielni znajduje się na naszej stronie w zakładce Etyka.

4. Będąc członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania  „Zasad Dobrych Praktyk”, zasad postępowania opartych na normach moralnych i prawnych przyjętych przez przedsiębiorstwa prowadzące pośrednictwo finansowe. W przypadku gdy uznasz, iż doszło do naruszenia powyższych zasad przez ANG Spółdzielnię, możesz zwróć się do Komisji Etyki ZPF.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Pracy Komisji Etyki, wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) powinien zawierać:

1. określenie Wnioskodawcy,
2. zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie Wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
3. wskazanie osób, które zdaniem Wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
4. kopię całej posiadanej przez Wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy,
5. zgodę Wnioskodawcy na udostępnienie przez przedsiębiorstwo, będące stroną postępowania, informacji na temat przebiegu postępowania przedsiębiorstwa w sprawie, której dotyczy wniosek, w tym informacji, które mogą dotyczyć osoby Wnioskodawcy.

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58)302-92-64
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@zpf.pl