Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu. Dodatkowym atutem takiego ubezpieczenia może być assistance, który zapewnia pomoc m.in. ślusarza, hydraulika czy elektryka w razie awarii instalacji i sprzętu domowego.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne obejmuje koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, ratownictwo i akcję poszukiwawcze. Ponadto zapewnią transport medyczny do kraju, jeśli wymagają tego okoliczności. Ważnym dodatkiem do ubezpieczeń podróżnych jest OC w życiu prywatnym które chroni przed skutkami zniszczeń cudzego mienia lub spowodowania u innych uszczerbku na zdrowiu np. podczas jazdy na nartach.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, następstwa nieszczęśliwych wypadków, czy pomoc w razie awarii auta tzw. assistance.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie umożliwia dostęp do prywatnej opieki medycznej. W zależności od wybranej opcji umożliwia korzystanie z wizyt u różnych lekarzy specjalistów czy też zabiegów medycznych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie pozwoli na uzyskanie świadczenia w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, zapewni też pomoc finansową na operację, bądź rehabilitację, po urazach spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczeniem może być objęte także dziecko.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie, które pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań.

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia obejmują majątek przedsiębiorstwa, odpowiedzialność cywilną, ochronę prawną, ochronę przed skutkami cyberataku, należności, towar, a także gwarancje należytego wykonania kontraktu. Ponadto są to również ubezpieczenia grupowe na życie oraz pakiety medyczne dla pracowników przedsiębiorstw.

Nasi partnerzy

Allianz
Atradius Crédito y Caución SA
AXA Ubezpieczenia TUiR SA
Bacca Sp. z o.o.
Compensa TU SA Vienna Insurance Group
Ergo Hestia
Generali TU SA/Proama S.A.
TU Inter Polska SA
Leadenhall Polska SA
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Lux Med Ubezpieczenia
Metlife TUnŻ SA
Nationale Nederlanden TUnŻ SA
PZU SA
Signal Iduna Polska TU SA
TU InterRisk SA
TUW TUZ
Uniqa TU SA
Unum TUnŻ
Vienna Life TU na Życie SA
TUiR Warta SA
Wiener TU SA Vienna Insurance Group

Pełnomocnictwa

Zakłady ubezpieczeń majątkowych:

TUiR Allianz Polska S.A. PDF
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. PDF
Concordia Polska TUW S.A. PDF
Generali TU S.A./Proama S.A. PDF
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group PDF
TU Inter Polska S.A. PDF
TU InterRisk S.A. PDF
PZU S.A. PDF
Signal Iduna Polska TU S.A. PDF
Uniqa TU S.A. PDF
TUiR Warta S.A. PDF
ERGO Hestia S.A. PDF

Zakłady ubezpieczeń na życie:

TU Allianz Życie Polska S.A PDF
AXA Życie TU S.A. PDF
WTUŻR Concordia Capital S.A. PDF
Generali Życie TU S.A. PDF
Metlife TUnŻ S.A. PDF
Nationale Nederlanden TU na Życie S.A. PDF
Unum TUnŻ PDF
Signal Iduna Życie Polska TU S.A. PDF
Uniqa na Życie S.A. PDF
TUnŻ Warta S.A. PDF
STUnŻ Ergo Hestia S.A. PDF